Prvi brodovi vjetrenjača uplovili u Port od Adria

Port of Adria, u vlasništvu Global Ports Holding, se razvija kako bi opsluživala cijeli region za svaki aspekt transporta. Nakon dugog perioda priprema, u Port of Adria su stigli brodovi sa teretom za projekat Vjetrenjača Krnovo. Tri broda su već uspješno obrađena i teret se nalazi na skladišnom prostoru Port of Adria. Neki elementi vjetrenjača su dugački do 50 metara i teški 83 tone. Port of Adria teži da postane glavna luka regiona kroz nove investicije, novu organizaciju i viziju menadžmenta.

THE FIRST SHIPS WITH WINDMILLS SAILED IN PORT OF ADRIA

Port of Adria, owned by Global Ports Holding, is developing itself to serve the compelete region for every aspect of transportation. After a long preparation period, Windmill Project Krnovo ships have arrived at Port of Adria. Three ships have been already handled succesfully and goods stored on PoA storage area. Some of the windmills’ components are up to 50 meters long and weigh 83 tons. Port of Adria is moving forward to be the main port for the region with its new investments, new organization and management perspective.

Potpisan protokol o donaciji za Crveni Krst Crne Gore

Predstavnici kompanija Port of Adria, Range Enterprises i Optimum Company potpisali su protokol o donaciji za Crveni krst Crne Gore za namještaj uskladišten na terminalu Port of Adria. Port of Adria još jednom opravdava reputaciju društveno odgovornog privrednog subjekta u nadi da će ovaj gest i kod drugih privrednih subjekata podstaći svijest o važnosti davanja i učešća u humanitarnim akcijama.

Protocol on Donation to Red Cross Montenegro signed

Representatives of companies Port of Adria, Range Enterprises and Optimum Company signed the Protocol on Donation to Red Cross Montenegro concerning the furniture stored on Port of Adria Terminal. Port of Adria once again justified the reputation of socially-responsible company, hoping to raise awareness of importance of giving away and participation in humanitarian actions by this gesture among other companies as well.

Container Throughput Increase in March

In March, Port of Adria handled record-breaking monthly throughput in this company's history. Container throughput in the first quarter of 2016 is for 22 % higher in comparison to the first quarter of last year. This trend is expected to continue by the end of 2016, while Global Ports Holding will continue improving service quality in Port of Adria through development projects in port business and signifcant investments.

Povećanje pretovara kontejnera u martu

U martu, Port of Adria je ostvarila rekordni mjesečni pretovar kontejnera u istoriji ove kompanije. Promet kontejnera u I kvartalu 2016 veći je u odnosu na I kvartal prošle godine za 22%. Nastavak ovog trenda očekuje se do kraja 2016 godine, dok će Global Ports Holding, sa razvojnim projektima u lučkom biznisu, nastaviti sa značajnim investicijama u cilju poboljšanja kvaliteta usluga u Port of Adria.

Archive
logo.png

Address                                

Ulica barskih logoraša 2
85 000 Bar, Montenegro

Tel. + 382 30 301 100

fax. + 382 30 301 105

  • Grey Facebook Icon
  • Grey LinkedIn Icon
  • Grey YouTube Icon

design by J.Pirovic