top of page

OBAVJEŠTENJE O PRIMJENI TARIFE USLUGA I NAKNADA U MEĐUNARODNOM PROMETU ROBA AD ''PORT OF A

Poštovani partneri,

Obavještavamo Vas da je Tarifa usluga i naknada u međunarodnom prometu roba AD ''PORT OF ADRIA'' Bar sa novim-dopunjenim i izmijenjenim tarifnim stavovima dostupna na zvaničnom sajtu AD ''PORT OF ADRIA'' Bar.

Tarifa će se primjenjivati od 18.01.2016. godine.

Tags:

Archive
Search By Tags
logo.png
bottom of page