top of page

INTERVJU ZA PORTAL PLUTONLOGISTICS


“Želja i jedan od planova nam je da „Port of Adria“ i barska luka budu čvorište koje će se koristiti kao središnja destinacija kamiona koji putuju između Zapadne Evrope i Turske.


Živimo u tehnološkoj eri tako da su granice samo prividne. Neminovno je da se i naša strategija razvoja zasniva na saradnji kako sa lokalnim tako i međunarodnim kompanijama kroz realizaciju projekata od zajedničkog značaja i interesa. Svakako fokus mora biti i jeste na sopstvenim ljuduskim resursima koji daju dodatnu vrednost usluzi koju pružamo.


„Port of Adria“ je apsolutno posvećena radu i praćenju svih aktuelnih trendova u logistici. Na raspolaganju smo svim klijentima kako bi se zajedno bolje pozicionirali na tržištu.”


http://plutonlogistics.com/vodni-transport/velizar-perunovic-komercaijalni-direktor-port-of-adria-nasa-vizija-je-da-postanemo-glavna-luka-jadrana/

Tags:

Archive
Search By Tags
logo_edited.png
bottom of page