top of page

MEĐUNARODNI STANDARDI ZA JOŠ BOLJE POSLOVNE REZULTATE

Kompanija AD Port of Adria je zvanično uvela Integrisani sistem menadžmenta (IMS) koji daje odličnu podršku dugoročnom održivom razvoju Kompanije. IMS integriše QMS – Sistem menadžmenta kvalitetom (ISO 9001:2015), EMS – Sistem menadžmenta životnom sredinom (ISO 14001:2015) i OHSAS 18001:2007 – Sistem upravljanja zaštitom zdravlja i bezbjednošću na radu. U skladu sa definisanom misijom i vizijom, Kompanija je fokusirana na stalno unapređenje poslovanja, razvoj zaposlenih kao i potpuno zadovoljstvo korisnika usluga.


“Sve investicije koje od 2014. godine u AD Port of Adria sprovodi Global Ports Holding, imaju za cilj da doprinesu održivom razvoju kompanije, koja kontinuirano unapređuje svoje poslovne procese i kvalitet pruženih usluga, istovremeno vodeći računa o zaštiti zaposlenih i životne sredine. Prateći zahtjeve savremenog poslovanja, uvođenjem IMS-a objedinili smo kvalitet, zaštitu životne sredine, zaštitu i zdravlje na radu zaposlenih. Implementacija standarda IMS-a omogućiće svim zaposlenima da bolje i efikasnije obavljaju svoj posao, da se aktivno uključe u sve poslovne procese, rade na njihovom unapređivanju i na taj način daju pun doprinos realizaciji strateških ciljeva Kompanije. Naša je obaveza da, kao strani investitor, kontinuirano unapređujemo standarde poslovanja, time dajući podršku ostalim privrednim subjektima ne samo u Baru, već i u cijeloj Crnoj Gori.” izjavio je Sedat Kara, izvršni direktor Kompanije.


Uvođenje integrisanog sistema menadžmenta rezultat je dvogodišnjeg rada tima koji je radio na tome. Sertifikaciju je izvršila prestižna švajcarska kompanija SGS, za period do avgusta 2021. godine uz redovne kontrole i izvještavanja.


Tags:

Archive
Search By Tags
logo_edited.png
bottom of page