top of page

OBAVJEŠTENJE O PRIMJENI TARIFE USLUGA I NAKNADA U MEĐUNARODNOM PROMETU ROBA AD ''PORT OF ADRIA'' BAR

Poštovani partneri,


Obavještavamo Vas da je Tarifa usluga i naknada u međunarodnom prometu roba AD ''PORT OF ADRIA'' Bar sa izmijenjenim tarifnim stavovima dostupna na zvaničnom sajtu AD ''PORT OF ADRIA'' Bar.


Tarifa će se primjenjivati od 01.01.2023. godine.

Tarifa AD Port of Adria Bar
.pdf
Download PDF • 840KBTags:

Archive
Search By Tags
logo.png
bottom of page