top of page

OBAVJEŠTENJE O PRIMJENI TARIFE ZA KRUZERE AD ''PORT OF ADRIA'' BAR SA IZMIJENJENIM TARIFNIM STAVOVIM

Poštovani partneri,


Obavještavamo Vas da je Tarifa za kruzere AD ''PORT OF ADRIA'' Bar sa izmijenjenim tarifnim stavovima dostupna na zvaničnom sajtu AD ''PORT OF ADRIA'' Bar.Tarifa će se primjenjivati od 01.01.2024. godine.

PoA Tarifa za kruzere
.pdf
Download PDF • 183KB


Tags:

Archive
Search By Tags
logo.png
bottom of page