top of page
UPITNIK O ZADOVOLJSTVU KORISNIKA USLUGA 
TEST
Da li ste zadovoljni saradnjom i kako ocjenjujete kvalitet naših usluga?Da li ste zadovoljni saradnjom i kako ocjenjujete kvalitet naših usluga?
Koji faktor je po Vašem mišljenju presudan za ponude čija realizacija nije bila uspješna?
Molimo Vas da date Vašu ocjenu navedenih elemenata ponude za operativne poslovi?Molimo Vas da date Vašu ocjenu navedenih elemenata ponude za operativne poslovi?
Da li ste zadovoljni pristupačnošću, obimom i sadržajem pruženih informacija u komunikaciji sa zaposlenima?
Infrastruktura i tehnologija?Infrastruktura i tehnologija?
Koji faktor je po Vašem mišljenju presudan za ponude čija realizacija nije bila uspješna?

Thanks for your feedback!

logo.png
bottom of page