top of page

U skladu sa vizijom i poslovnom strategijom, kompanija Port of Adria je otvorila početkom 2017. godine predstavništvo u Beogradu, Srbija.

Predstavništvo AD Port of Adria Bar-Beograd je osnovano u cilju permanentog prisustva na tržištu, informisanja  postojećih i potencijalnih partnera o razvojnim aktivnostima kompanije i prilikama koje nudi prepoznajući Srbiju kao strateškog partnera. 

Imajući u vidu značaj ovog tržišta glavni fokus kompanije je pružanje kvalitetnih usluga postojećim partnerima, privlačenje novih partnera odnosno usmjeravanje tereta na robno-transportni pravac Bar.

Uz kontinuirano ulaganje u razvoj poslovanja, modernizaciju i nabavku nove opreme zaista vjerujemo u pozicioniranje kompanije Port of Adria kao glavne luke u regionu.

logo_edited.png
bottom of page