top of page

Port of Adria se nalazi na zapadnoj strani Bara u Crnoj Gori. Strateški locirana luka u zemlji koja nije članica Evropske unije u jadranskom regionu.

Global Ports Holding (GPH) je preuzeo prava poslovanja u AD „Port of Adria“ Bar kroz privatizaciju 2013. godine. GPH posjeduje 62,09 % akcija u AD „Port of Adria“ Bar.

Port of Adria je višenamjenska luka sa operativnom obalom dužine 1,440 m, namjenskim terminalima za kontejnerske brodove, brodove generalnih tereta, RO RO brodove i kruzere.

Luka obuhvata ukupnu površinu od 518,790 m2 sa devet vezova i godišnjim pretovarnim kapacitetom od 750,000 TEU jedinica i 6 miliona tona generalnih tereta.

Cijela oblast  Port of Adria je potpuno  pod režimom  Slobodne zone.

AD Port of Adria 
Ulica barskih logoraša 2, 85 000 Bar
Crna Gora

Telefon: + 382 30 301 100
e–mail: info@portofadria.me 

Žiro račun: 510-31101-51

IBAN: ME255100000000031101151

Korak bliže da postanemo glavna luka regiona!

logo_edited.png
bottom of page