top of page

Slobodna zona Bar uključuje sve terminale na lučkom području na kojima se vrši pretovar i skladištenje tereta. Cjelokupna teritorija Port of Adria Bar (Kontejnerski terminal, Terminal za generalne terete i Drvni terminal) u potpunosti je obuhvaćena režimom  Slobodne zone. Pored navedenih specijalizovanih terminala, na ovom prostoru je predviđen razvoj poslovnih, proizvodnih i trgovačkih aktivnosti koje su povezane sa uvozno-izvoznim poslovima i zahtijevaju specifične procedure carinjenja i kontrole u režimu rada Slobodne zone. 

 

Prednosti Slobodne zone ​

 

Prednosti koje Slobodna zona Bar pruža svojim korisnicima daju garanciju za uspjeh poslovnih aktivnosti koje se u njoj organizuju.

Neke od najznačajnijih pogodnosti za rad u Slobodnoj zoni su:

  • U Slobodnoj zoni se mogu obavljati sve privredne djelatnosti (osim onih kojima se ugrožavaju životna sredina, zdravlje ljudi, materijalna dobra i bezbjednost zemlje)

  • Obezbjeđena je potpuna ravnopravnost ulagača iz inostranstva u pogledu prava na ulaganje, sticanja vlasništva na izgrađenim objektima i organizovanja djelatnosti u njima

  • Omogućeno je korišćenje zemljišta i objekata u zoni po osnovu dugoročnog zakupa po fiksnim uslovima

  • Na robu koja se unosi u Zonu ne plaća se carina, carinske dažbine i porez na dodatu vrijednost bez obzira na vrstu uvezene robe i njenu namjenu u Zoni

  • Roba unešena u Zonu može u njoj ostati vremenski neograničeno

  • Roba se može privremeno iznijeti iz Zone na ostali dio Države ili unijeti u Zonu sa ostalog dijela Države radi oplemenjivanja, ugradnje, atestiranja, ispitivanja, opravke, marketinškog prezentiranja, itd.

  • Roba koja se iz Zone upućuje na ostali dio teritorije Crne Gore radi stavljanja u promet podliježe obavezi plaćanja carina, carinskih dažbina i poreza na dodatu vrijednost u momentu napuštanja Zone, pri čemu se carina i carinske dažbine plaćaju samo na stranu komponentu u robi;

  • Korisnik Zone ne plaća porez na dobit pravnih lica;

  • Ulaganje kapitala na području Zone, transfer dobiti i uloga su slobodni

logo_edited.png
bottom of page