Top menadžment

SEDAT KARA - Copy.jpg

SEDAT KARA

Izvršni direkor

Eren Yeltekin.png

EREN YELTEKIN

Direktor Sektora finasija i računovodstva

KEREM DEMIRHAN.jpg

KEREM DEMIRHAN

Direktor Sektora komercijale

ALEKSANDAR SLABIDJORESKI

Direktor Sektora operative

ŽELJKO VUKADINOVIĆ

Zamjenik irektor lučke operative

BOŽIDARKA DEDIĆ

Menadžer Sektora ljudskih resursa

MUAMER ĆATOVIĆ

Menadžer IT Sektora

MIROSLAV RADOMAN

Oficir za bezbijednost lučkih postrojenja

logo.png