top of page
Usluge drvnog terminala

 Drvni terminal je idealno povezan sa prugom i saobraćajnicom i posjeduje svu neophodnu opremu. Skladišta su obilježena signalizacijom koja  je u skladu sa softverom za praćenje rada na ovom nezavisnom terminalu. Sistem praćenja pruža Kompaniji i njenim klijentima uvid u stanje robe na skladištu i komunikaciju sa Sektorom Operative.

Kapaciteti
logo_edited.png
bottom of page