top of page
Usluge terminala za generalne terete

Terminal generalnih tereta je smješten je na Gatovima 1 i 2 koji su u pogledu prostora  i opreme odgovarajući za prihvat i otpremu svih vrsta generalnih terete (paletizovana roba, prehrambeni proizvodi, razni metalni proizvodi, traka, ploče, trake, cijevi, snopovi).

Kapaciteti
logo_edited.png
bottom of page