top of page
Kontejnerske usluge

Terminal je opremljen za iskrcaj, pretovar i utovar kontejnera. Punjenje i pražnjenje kontejnera se odvija i u skladištima i na otvorenom skladišnom prostoru. Sistem video nadzora omogućava maksimalnu sigurnost i bezjednost kontejnera na terminalu.

Najveći i najvažniji Kontejnerski terminal obuhvata 2/3 Gata I. Nalazi se između operativne obale na jugu, pružnih saobraćajnica 2163 i 2164 na sjeveru, čela Gata I na zapadu i saobraćajnice I-I na istočnoj strani.

Kapaciteti
logo_edited.png
bottom of page