ODBOR DIREKTORA

Nataša Dabanović, Sekretar Društva

tel. + 382 (0)30  301 103
fax. + 382 (0)30  301 105
email: natasa.dabanovic@portofadria.me

 

KABINET IZVRŠNOG DIREKTORA


tel. + 382 (0)30 301 100
fax. + 382 (0)30 301 105
email:  kabinet@
portofadria.me 

SEKTOR KOMERCIJALEKerem Demirhan, direktor

tel. + 382 (0)30 301 140

fax. + 382 (0)30 301 106

email: kerem.demirhan@portofadria.me

 

Aleksandra Pešić, rukovodilac marketinga i prodaje
tel. + 382 (0)30 301 141
fax. + 382 (0)30 301 106
email: sandra.pesic@
portofadria.meSEKTOR FINANSIJA I RAČUNOVODSTVA


Eren Yeltekin, direktor
tel. + 382 (0)30 301 120
fax. + 382 (0)30 301 108
email: eren.yeltekin@
portofadria.me

SINDIKALNA ORGANIZACIJA


Dobroslav Orlandić,

predsjednik Sindikalne organizacije
tel. +382 (0)30 301 193
email: dobroslav.orlandic@
portofadria.me

Zoran Martinović,

predsjednik Sindikalne organizacije

tel. +382 (0)30 301 172

email: zoran.martinovic@portofadria.me

SEKTOR LJUDSKIH RESURSA

 

Božidarka Dedić, menadžer
tel. + 382 (0)30 301 130
fax. + 382 (0)30 301 108
email  bozidarka.dedic@
portofadria.me

SEKTOR IT

 

Muamer Ćatović, menadžer

tel. + 382 (0)30 301 110
fax. + 382 (0)30 301 109
email: muamer.catovic@
portofadria.me

​​​​

 

SEKTOR OPERATIVE

Aleksandar Slabiđoreski, direktor
tel. + 382 (0)30 301 152
fax. + 382 (0)30 301 107
email: aleksandar.slabidjoreski@
portofadria.me

Željko Vukadinović, zamjenik direktora

tel. + 382 (0)30 301 150

fax. + 382 (0)30 301 107

email: zeljko.vukadinovic@portofadria.me

Zdravko Šišević, rukovodilac operative
tel. + 382 (0)30 301 153

fax. + 382 (0)30 301 107
email: zdravko.sisevic@
portofadria.meMustafa Vukić, rukovodilac planiranja
tel. + 382 (0)30 301 160
fax. + 382 (0)30 301 107
email: mustafa.vukic@
portofadria.me

 

TEHNIKA

 

Olga Luković, menadžer 
tel. + 382 (0)30 301 180
email: olga.lukovic@
portofadria.me

 

logo.png