top of page

ODBOR DIREKTORA

Nataša Dabanović, Sekretar Društva

tel. + 382 (0)30  301 103
fax. + 382 (0)30 301 105
email: natasa.dabanovic@portofadria.me

 

KABINET IZVRŠNOG DIREKTORA


tel. + 382 (0)30 301 100
fax. + 382 (0)30 301 105
email:  kabinet@
portofadria.me 

SEKTOR KOMERCIJALE___________, direktor

tel. + 382 (0)30 301 140

fax. + 382 (0)30 301 106

email: @portofadria.me

 

Aleksandra Pešić, rukovodilac marketinga i prodaje
tel. + 382 (0)30 301 141
fax. + 382 (0)30 301 106
email: sandra.pesic@portofadria.meSEKTOR FINANSIJA I RAČUNOVODSTVA


Eren Yeltekin, direktor
tel. + 382 (0)30 301 120
fax. + 382 (0)30 301 108
email: eren.yeltekin@
portofadria.me

SEKTOR OPERATIVE

Aleksandar Slabiđoreski, menadžer
tel. + 382 (0)30 301 152
fax. + 382 (0)30 301 107
email: aleksandar.slabidjoreski@portofadria.me

Miralem Canović, rukovodilac operative i planiranja
tel. + 382 (0)30 301 154

fax. + 382 (0)30 301 107
email: miralem.canovic@portofadria.me 

SINDIKALNA ORGANIZACIJA


Ratko Stanisavljević,

predsjednik Sindikalne organizacije
tel. +382 (0)30 301 193
email: ratko.stanisavljevic@
portofadria.me

Zoran Martinović,

predsjednik Sindikalne organizacije

tel. +382 (0)30 301 172

email: zoran.martinovic@portofadria.me

SEKTOR LJUDSKIH RESURSA

 

Božidarka Dedić, menadžer
tel. + 382 (0)30 301 130
fax. + 382 (0)30 301 108
email  bozidarka.dedic@portofadria.me

SEKTOR IT

 

Jasmina Pirović, menadžer

tel. + 382 (0)30 301 110
fax. + 382 (0)30 301 109
email: jasmina.pirovic@portofadria.me

​​​​

 

TEHNIKA

Olivera Živanović, menadžer 

tel. + 382 (0)30 301 181
email: olvera.zivanovic@portofadria.me

 

logo_edited.png
bottom of page