top of page
logo.png

OBAVJEŠTENJE O PRIMJENI TARIFE ZA KRUZERE AD ''PORT OF ADRIA'' BAR SA IZMIJENJENIM TARIFNIM STAVOVIMA

Poštovani partneri,

 

Obavještavamo Vas da je Tarifa za kruzere AD ''PORT OF ADRIA'' Bar sa izmijenjenim tarifnim stavovima dostupna na zvaničnom sajtu AD ''PORT OF ADRIA'' Bar.

 

Tarifa će se primjenjivati od 01.01.2024. godine.

logo_edited.png
bottom of page