top of page

19.07.2024. Statut AD " Port of Adria"  2024. godine

 

28.06.2024. Politika naknada za članove Odbora direktora i komisije 

 

25.06.2024. Informacija o rezultatima glasanja sa redovne Skupštine akcionara  AD"Port of Adria”- Bar, održane 25.06.2024

 

04.06.2024. Dopuna dnevnog reda Skupstine akcionara POA_ 25.jun 2024

14.05.2023. Sazivanje sjednice Skupstine akcionara jun 2024. godine

                                            Glasački listić za XXIII redovnu sjednicu

                                            Dopunjen Glasački listić za XXIII redovnu sjednicu

PUNOMOĆJE za prisustvo i glasanje opunomoćenika na XXIII redovnoj sjednici SA 

12.06.2023. Politika naknada za članove Odbora direktora i komisije OD

 

09.06.2023. Informacija o rezultatima glasanja sa redovne SA -08.06.2023.

04.05.2023. Sazivanje sjednice Skupstine akcionara jun 2023. godine

                                            Glasački listić

PUNOMOĆJE za prisustvo i glasanje opunomoćenika na XXII vanrednoj sjednici SA 

24.06.2022.  Politika naknada za članove Odbora direktora i komisije OD

24.06.2022. Informacija o rezultatima glasanja sa redovne SA -23.06.2022.

17.05.2022. Sazivanje  sjednice Skupstine akcionara jun 2022. godine

                                            Glasački listić

PUNOMOĆJE za prisustvo i glasanje opunomoćenika na XXI vanrednoj sjednici SA 

18.06.2021.  Politika naknada za članove Odbora direktora i komisije OD

18.06.2021. Informacija o rezultatima glasanja sa redovne SA -16.06.2021.

 

10.05.2021. Sazivanje  sjednice Skupstine akcionara jun 2021. godine

                                            Glasački listić

PUNOMOĆJE za prisustvo i glasanje opunomoćenika na XX vanrednoj sjednici SA 

11.04.2021.  Statut AD " Port of Adria"  2021. godine

11.04.2021.Poslovnik o radu Skupštine akcionara POA

25.02.2021. Informacija o rezultatima glasanja na vanredovnoj Skupštini akcionara  AD"Port of Adria”- Bar,  održane 24.02.2021.

                    1.2. Odluka S_XIX-1- Otvaranje Skupštine i izbor radnih tijela

                    3.2. Odluka S_XIX-3_Homogenizacija akcija POA - Emisija akcija

                    4.3. Odluka S_XIX-4- Usvajanje Statuta POA

                    5.3. Odluka S_XIX-5- Usvajanje Poslovnika o radu SA POA

05.02.2021. Obavještenje za akcionare

Predlozi odluka  u skladu sa obavještenjem za akcionare

               1.2. Predlog Odluke S_XIX-1- Otvaranje Skupštine i izbor radnih tijela

                                                 1.3 Glasački listić

               3.2. Predlog Odluke S_XIX-3_Homogenizacija akcija POA - Emisija akcija

                                                3.3 Glasački listić

               4.3.Predlog Odluke S_XIX-4- Usvajanje Statuta POA

                                                4.4 Glasački listić

               5.3. Predlog Odluke S_XIX-5- Usvajanje Poslovnika o radu SA POA

                                                 5.4 Glasački listić

PUNOMOĆJE za prisustvo i glasanje opunomoćenika na XIX vanrednoj sjednici SA 

22.01.2021. Zakazana vanredna Skupština akcionara AD Port of Adria za 24.02.2021. godine / dnevni red

               1.1. Predlog Odluke S_XIX-1- Otvaranje Skupštine i izbor radnih tijela

                                                 1.1 Glasački listić

               3.1.Predlog Odluke S_XIX-3- Usvajanje Statuta POA

                                                3.1 Glasački listić

               4.1.Predlog Odluke S_XIX-4- Usvajanje Poslovnika o radu SA POA

                                                4.1 Glasački listić

               5.1. Predlog Odluke S_XIX-5_Homogenizacija akcija POA

                                                 5.1 Glasački listić

PUNOMOĆJE za prisustvo i glasanje opunomoćenika na XIX vanrednoj sjednici SA 

26.06.2020. Statut AD " Port of Adria"  2020. godine

23.06.2020. Informacija o rezultatima glasanja na XVIII redovnoj Skupštini akcionara  AD"Port of Adria”- Bar,  održane 17.06.2020.

18.05.2020. Zakazana redovna Skupština akcionara AD Port of Adria za 17.06.2020. godine / dnevni red

27.06.2019. Informacija o rezultatima glasanja na XVII redovnoj  Skupštini akcionara  AD"Port of Adria”- Bar, održane 13.06.2019.

06.05.2019. Obavještenje za akcionare AD Port of Adria

06.05.2019. Odluka Odbora direktora o odlaganju redovne Skupštine akcionara AD Port of Adria

01.04.2019. Zakazana redovna Skupština akcionara AD Port of Adria za 06.06.2019. godine / dnevni red

12.02.2019. Informacija o rezultatima glasanja na XV vanrednoj Skupštini akcionara  AD"Port of Adria”- Bar

10.01.2019. Materijal za vanredna Skupštinu akcionara AD "Port of Adria" Bar koja će se održati dana 31.01.2019. godine u 10:00h

27. 12.2018. Zakazana vanredna Skupština akcionara AD Port of Adria za 31.01.2019. godine dnevni red

13.06.2018. Informacija o rezultatima glasanja na XV Redovnoj Skupštini akcionara  AD"Port of Adria”- Bar

25.05.2018. Materijal za redovnu Skupštinu akcionara AD "Port of Adria" Bar koja će se održati dana 05.06.2018. godine u 10:00h sa predlozima odluka po predmetnim tackama

               1.2 Glasački listić

               1.3 Godišnji finansijski iskazi

               1.4 Napomena uz finasijske iskaze

               1.5 Izvještaj revizora

18.05.2018. Zakazana redovna Skupština akcionara AD Port of Adria za 05.06.2018. godine / dnevni red

02.03.2018. Informacija o rezultatima glasanja na XIV vanrednoj Skupštini akcionara  AD ”Port of Adria”- Bar

03.02.2018. Zakazana Vanredna Skupština akcionara AD Port of Adria za 23.02.2018. godine dnevni red

 

05.06.2017. Informacija o rezultatima glasanja na XIII  redovnoj Skupštini akcionara  AD”Port of Adria”Bar

17.05.2017. Materijal za redovnu Skupštinu akcionara AD "Port of Adria" Bar koja će se održati dana 06.06.2017. godine u 10:00h

 

1.Usvajanje Zapisnika sa Redovne Skupštine akcionara AD "Port of Adria" Bar održane dana 07.06.2016. godine

               1.1 Zapisnik sa redovne Skupštine akcionara AD "Port of Adria" Bar, održane dana 07.06.2016. godine

               1.2 Predlog odluke

               1.3 Glasački listić

 

2.Informacija o jedinstvenom spisku akcionara AD "Port of Adria" Bar

               2.1 Predlog odluke

               2.2 Glasački listić


3. Usvajanje godišnjih finansijskih iskaza i Izvještaja o poslovanju AD "Port of Adria"Bar za 2016. godinu sa Izvještajem Revizora

               3.1 Godišnji finansijski iskazi

               3.2 Izvještaj o ostvarenim rezultatima poslovanja u 2016. godini

               3.3 Izvještaj revizora

               3.4 Odluka Odbora direktora

               3.5 Predlog odluke

               3.6 Glasački listić

 

4. Izbor revizora za 2017. godinu

               4.1 Predlog za izbor revizora za 2017 godinu

               4.2 Odluka Odbora direktora

               4.3 Predlog odluke

               4.4 Glasački listić

 

5. Usvajanje Izvještaja o radu Odbora direktora

               5.1 Izvještaj o radu Odbora direktora

               5.2 Odluka Odbora direktora

               5.3 Predlog odluke

               5.4 Glasački listić

 

6. Razrješenje i izbor članova Odbora direktora

               6.1 Predlog odluke o razrješenju

               6.2 Glasački listić

               6.2 Predlog odluke o izboru 

 

7. Izmjene i dopune statuta

               7.1 Predlog izmjena i dopuna statuta

               7.2 Odluka Odbora direktora              

               7.3 Predlog odluke

               7.4 Glasački listić

31.03.2017. Zakazana redovna Skupština akcionara AD Port of Adria za 06.06.2017. godine / dnevni red

 

08.07.2015. Statut AD " Port of Adria"  2015. godine

 

05.06.2015. Informacija o rezultatima glasanja na XI redovnoj Skupštini akcionara  AD”Kontejnerski terminal i generalni tereti”- Bar

 

15.05.2015. Materijal za redovnu Skupštinu akcionara AD "Kontejnerski terminal i generalni tereti" koja će se održati dana 05.06.2015. godine u 09:00h

 

1.Usvajanje Zapisnika sa Redovne Skupštine akcionara AD "Kontejnerski terminal i generalni tereti" Bar, održane dana 05.06.2014. godine

               1.1 Zapisnik sa redovne Skupštine akcionara AD "Kontejnerski terminal i generalni tereti" - Bar, održane dana 20.06.2014. godine

               1.2 Predlog odluke

               1.3 Glasački listić

 

2.Informacija o jedinstvenom spisku akcionara AD "Kontejnerski terminal i generalni tereti" - Bar

               2.1 Predlog odluke

               2.2 Glasački listić


3. Usvajanje godišnjih finansijskih iskaza i Izvještaja o poslovanju AD "Kontejnerski terminal i generalni tereti" - Bar za 2014. godinu sa Izvještajem Revizora

               3.1 Godišnji finansijski iskazi

               3.2 Izvještaj o ostvarenim rezultatima poslovanja u 2014. godini

               3.3 Izvještaj revizora

               3.4 Predlog odluke

               3.5 Glasački listić

 

4. Izbor revizora za 2015. godinu

               4.1 Analiza i pregled ponuda za obavljanje revizije

               4.2 Predlog odluke

               4.3 Glasački listić

 

5. Usvajanje Izvještaja o radu Odbora direktora

               5.1 Izvještaj o radu Odbora direktora

               5.2 Predlog odluke

               5.3 Glasački listić

 

6. Razrješenje i izbor članova Odbora direktora

               6.1 Predlog odluke o razrješenju

               6.2 Predlog odluke o izboru članova

 

7. Promjena dosadašnjeg naziva akcionarskog drustva

               7.1 Predlog Izvršnog direktora

               7.2 Odluka Odbora direktora

               7.3 Predlog odluke

               7.4 Glasački listić

 

8. Izmjene i dopune statuta

               8.1 Predlog izmjena i dopuna statuta

               8.2 Predlog odluke

               8.3 Glasački listić

 

9. Izmjene i dopune Poslovnika o radu Skupstine akcionara

               9.1 Predlog izmjena i dopuna Poslovnika o radu Skupštine akcionara

               9.2 Predlog odluke

               9.3 Glasački listić

 

 

 

01.04.2015. Zakazana redovna skupština akcionara AD KTGT-a za 05.06.2015. godine / dnevni red

 

23.09.2014. 10 (deset) najvecih akcionara AD KONTEJNERSKI TERMINAL I GENERALNI TERETI

 

23.06.2014. Informacija o rezultatima glasanja na X redovnoj Skupštini akcionara  AD”Kontejnerski terminal i generalni tereti”- Bar

 

01.06.2014. Materijal za redovnu Skupštinu akcionara AD "Kontejnerski terminal i generalni tereti"

 

1.Usvajanje zapisnika sa vanredne Skupštine akcionara AD "Kontejnerski terminal i generalni tereti" - Bar, održane dana 24.12.2013. godine i ponovljene vanredne Skupštine akcionara održane dana 10.01.2014.

               1.1 Zapisnik sa vanredne Skupštine akcionara AD "Kontejnerski terminal i generalni tereti" - Bar, održane 24.12.2013. godine

               1.1a Zapisnik sa ponovljene vanredne Skupštine akcionara AD "Kontejnerski terminal i generalni tereti" - Bar, održane 10.01.2014. godine

               1.2 Predlog odluke

               1.3 Glasački listić

 

2.Informacija o jedinstvenom spisku akcionara AD "Kontejnerski terminal i generalni tereti" - Bar

               2.1 Predlog odluke

               2.2 Glasački listić


3. Usvajanje godišnjih finasijskih iskaza i Izvještaja o poslovanju AD "Kontejnerski terminal i generalni tereti" - Bar za 2013. godinu sa Izvještajem Revizora

               3.1 Godišnji finasijski iskazi

               3.2 Izvještaj o ostvarenim rezultatima poslovanja u 2013.godini

               3.3 Izvještaj revizora

               3.3a Izvještaj revizora

               3.3b Napomene uz finsijske iskaze

               3.4 Predlog odluke

               3.5 Glasački listić

 

4. Izbor revizora za 2014. godinu

               4.1 Dopis

               4.2 Ponuda za obavljanje revizije

               4.3 Predlog odluke

               4.4 Glasački listić

 

5. Usvajanje Izvještaja o radu Odbora direktora

               5.1 Izvještaj o radu Odbora direktora

               5.2 Predlog odluke

               5.3 Glasački listić

 

6. Razrješenje i izbor članova Odbora direktora

               6.1 Predlog odluke o razrješenju

               6.2 Predlog odluke o izboru članova

 

7. Izmjene i dopune statuta

               7.1 Predlog izmjena i dopuna statuta

               7.2 Dopis

               7.3 Predlog odluke

               7.4 Glasački listić

 

20.03.2014. Zakazana redovna skupština akcionara AD KTGT-a za 20.06.2014. godine / dnevni red

 

14.01.2014. Informacija o rezultatima glasanja na IX vanredovnoj ponovljenoj Skupštini akcionara  AD”Kontejnerski terminal i generalni tereti”- Bar

 

02.12.2013. Vanredna Skupština akcionara AD "Kontejnerski terminal i generalni tereti" - Bar /24.12.2013. godine

 

Materijal za vanrednu Skupštinu akcionara AD "Kontejnerski terminal i generalni tereti"

 

1.Usvajanje zapisnika sa redovne Skupštine akcionara AD "Kontejnerski terminal i generalni tereti" - Bar, održane dana 28.06.2013. godine

               1.1 Zapisnik sa sjednice redovne Skupštine akcionara AD "Kontejnerski terminal i generalni tereti" - Bar, održane 28.06.2013. godine

               1.2 Predlog odluke

 

2.Informacija o jedinstvenom spisku akcionara AD "Kontejnerski terminal i generalni tereti" - Bar

               2.1 Predlog odluke

 

3. Razrješenje članova Odbora direktora

               3.1 Predlog odluke

 

4.Imenovanje članova Odbora direktora

               4.1 Predlog odluke

               4.2 Glasački listić

 

21.11.2013. Zakazana Vanredna Skupština akcionara-dnevni red

 

09.07.2013. Informacija o rezultatima glasanja na VIII redovnoj Skupštini akcionara  AD”Kontejnerski terminal i generalni tereti”- Bar

 

05.07.2013. Dana 02.07.2013. godine održana je  /prva/ konstitutivna sjednica odbora direktora AD "Kontejnerski terminal i generalni tereti"-Bar.

Na sjednici je konstituisan Odbor direktora i za predsjednika Odbora imenovana je Branka Nikezić, a za zamjenika predsjednika Odbora Tomislav Markolović.

 

01.07.2013. Dana 28.06.2013. godine, održžana je redovna sjednica Skupšštine akcionara AD "Kontejnerski terminal i generalni tereti" Bar.

 

Za članove Odbora direktora izabrani su Branka Nikezić, Zarija Franović, Tomislav Markolović i Ilija Vukotić kao predstavnici državnog kapitala i Aleksandra Mitrović kao predstavnik fondova.

 

Na sjednici Skupšštine, donijeta je Odluka o izboru Grant Thorton Revizit doo Beograd za revizora finansijskih izvještaja AD "Kontejnerski terminal i generalni tereti" Bar za 2013.godinu.

 

Skupština je donijela Odluku kojom se prihvata Izvještaj o radu Odbora direktora. Usvojene su izmjene i dopune Statuta AD "Kontejnerski terminal i generalni tereti" Bar, kao i Godišnji finansijski iskazi i Izvještaj o poslovanju za 2012. godinu, sa Izvještajem revizora.

 

28.05.2013. Zakazana Redovna skupština akcionara AD KTGT-a za 28.06.2013. godine / Dnevni red

 

Materijal za redovnu skupštinu akcionara AD "Kontejnerski terminal i generalni tereti"

 

 

       1. Usvajanje zapisnika sa vanredne Skupštine akcionara AD ,,Kontejnerski terminal i generalni tereti” Bar

             Zapisnik sa vanredne Skupštine akcionara

             Predlog odluke Skupštine akcionara

 

       2.   Informacija o jedinstvenom spisku akcionara AD ,,Kontejnerski terminal i generalni tereti” Bar

               Spisak će biti dostupan na sjednici Skupštine akcionara

               Predlog odluke Skupštine akcionara

 

        3.   Usvajanje izmjena i dopuna Statuta AD ,,Kontejnerski terminal i generalni tereti” Bar

             

              Predlog izmjena i dopuna Statuta AD ,,Kontejnerski terminal i generalni tereti” Bar

              Odluka Odbora direktora

              Predlog odluke Skupštine akcionara

 

        4. Usvajanje Godišnjih finansijskih iskaza i Izvještaja o poslovanju AD ,,Kontejnerski terminal i generalni tereti” Bar za 2012. godinu, sa Izvještajem revizora

 

           Dopis Izvršnog direktora

           Komplet obrazaca finansijskih iskaza za privredna društva i druga pravna lica/Napomene uz finansijske iskaze za 2012.god.

           Odluka Odbora direktora

 

               Dopis Izvršnog direktora

               Izvještaj o ostvarenim rezultatima poslovanja u 2012.godini

               Zaključak Odbora direktora

 

               Dopis Izvršnog direktora

               Izvještaj revizora o finansijskim iskazima za 2012.godinu

               Zaključak Odbora direktora

 

        Predlog odluke Skupštine akcionara

 

        5. Izbor revizora za 2013.godinu

               Dopis Izvršnog direktora

               Predlog za imenovanje revizora

               Zaključak Odbora direktora

               Predlog odluke Skupštine akcionara

 

        6. Usvajanje Izvještaja o radu odbora direktora

                    Izvještaj o radu odbora direktora

                    Zaključak Odbora direktora

                    Predlog odluke Skupštine akcionara

 

        7. Razrješenje i izbor članova odbora direktora

                  Predlog odluke o razrješenju članova odbora direktora

                  Predlog odluke o imenovanju članova odbora direktora04.03.2013. Informacija o rezultatima glasanja na VII vandrednoj skupstini akcionara AD"Kontejnerski terminal i generalni tereti"-Bar

 

05.02.2013. MATERIJAL ZA VANREDNU SKUPŠTINU AKCIONARA AD KONTEJNERSKI TERMINAL I GENERALNI TERETI BAR KOJA ĆE SE ODRŽATI 04.03.2013. GODINE SA POČETKOM U 12H U UPRAVNOJ ZGRADI KOMPANIJE

​

                           Dnevni red​        

                1. Usvajanje zapisnika sa redovne Skupštine akcionara                                                    

                                                    Predlog Odluke Skupštine akcionara                   

                2. Upoznavanje sa jedinstvenim spiskom akcionara AD KTGT

                            (spisak će biti dostupan na sjednici Skupštine akcinara)                                                    

                                             Predlog Odluke Skupštine akcionara                     

                3. Utvrđivanje naknada članovima Odbora direktora                                           

                                                      Zaključak Odbora direktora​                                                     

                                                      Predlog Odluke o polutici naknada i o naknadama članovima​

                                                      Odbora direktora

​05.02.2013. Zakazana Vanredna skupština akcionara AD "Kontejnerski terminal i generalni tereti"

 

 

 

logo_edited.png
bottom of page