top of page

AD KTGT DOBITNIK NAGRADE “BREND LIDER 2015”


Na II Poslovnoj konferenciji ‘’Transport & logistika jugoistočne Evrope i Dunavskog regiona ’’ – TIL 2015, koju je, pod pokroviteljstvom Ministarstva građevinarstva, transporta i infrastrukture Republike Srbije, krajem marta u Sava Centru u Beogradu organizovala Mass Media International, našoj kompaniji uručena je nagrad „Brend lider 2015”.


Kako je istaknuto u obrazloženju stručnog kolegijuma, ova nagrada je KTGT-u dodijeljena zbog njegove visoke

pozicioniranosti i prepoznatljivosti kvalitetne i pouzdane usluge, kontinuiranog investiranja, novih standarda u poslovanju, tehničkih poboljšanja i inovacija, kako na regionalnom, tako i na globalnom tržištu.


Nagrada „Brend lider“ dodjeljuje se na osnovu standardizovanih kriterijuma koji integrišu inovaciju, visok stepen

prepoznavanja na tržištu i autentično pozicioniranje proizvoda i usluga.


Oslanjajući se na inicijative koje su pokrenute na prethodnoj, II Poslovna konferencija ‘’Transport & logistika jugoistočne Evrope i Dunavskog regiona’’ – TIL 2015 stvorila je uslove za nastavak započetih dijaloga, razmjene ideja, znanja i iskustva, u cilju pronalaženja optimalni poslovnih rješenja za održiv razvoj transportne i logističke infrastrukture, kao ključnog faktora ekonomskog

progresa u jugoistočnoj Evropi i Dunavskom regionu.


Na konferenciji su organizovani B2B sastanci sa predstavnicima vodećih kompanija iz oblasti špedicije, logistike, putnog, željezničkog i vodenog transporta, kao i sa profesionalnim asocijacijama iz jugoistočne Evrope i Dunavskog regiona, EU, Turske, Rusije i Kine.

Tags:

Archive
Search By Tags
logo_edited.png
bottom of page