Kruzing turizam

Za Dnevne novine izjava koordinatorke kruzing aktivnosti Tanje Novović povodom članka o kruzing turizmu u Crnoj Gori: “U 2018. očekujemo 16 dolazaka kruzera koji će dovesti oko 33.000 putnika. U odnosu na prošlu godinu kada smo imali 9 brodova i 11.000 putnika, ovo je značajno povećanje i pokazatelj da se dobro radi na promociji Bara kao nove kruzing destinacije u Mediteranu. Naši planovi su da ovi brojevi i dalje rastu. Zahvaljujući kontaktima i referencama naše matične kompanije Global Ports Holding, Crna Gora i Bar su posljednjih 4 godine redovno promovisani na najvećim festivalima kruzing turizma u Majamiju i Barseloni.“ https://issuu.com/dnevne-novine/docs/898299_4_1519443341/1?e=5189

Cruising tourism

Cruise Activities Coordinator Tanja Novovic statement regarding the article on cruising tourism in Montenegro for Dnevne novine: "In 2018, we expect 16 cruise ships that will bring about 33,000 passengers. Compared to the last year when we had 9 ships and 11,000 passengers, this is a significant increase and an indicator that we are working hard to promote Bar as a new cruise destination in the Mediterranean. Our plans are that these numbers will continue to grow. Thanks to the contacts and references of our parent company Global Ports Holding, Montenegro and Bar have regularly been promoted at the largest cruise fairs in Miami and Barcelona for the last four years . " https://issuu.com/dnev

SANACIJA OBALNIH KONSTRUKCIJA ODVIJA SE PREMA PLANU

Sanacija konstrukcije južne obale gata 1 u Port of Adria, čiji su prirpemni radovi počeli sredinom januara, realizuju se po planu. U pitanju je kompleksan i veoma složen posao koji predstavlja izazov kako za investitora tako i za izvođača, kompaniju „Aqamont Service“ koja je izabrana tenderskom procedurom. Oštećenja obalnih konstrukcija u barskoj luci evidentirana su devedesetih godina i njihova sanacija odlagana je više od dvije decenije. U 2016. godini detaljno su snimljena oštećenja, urađen je glavni projekat i pribavljena građevinska dozvola. Posebna pažnja posvećena je procjeni uticaja na životnu sredinu, zaštiti zdravlja zaposlenih, zaštiti na radu, i zaštiti od požara. Pored činjenic

REHABILITATION OF QUAY STRUCTURES IS CARRIED OUT AS PLANNED

Rehabilitation of the construction of the South Quay Pier 1, whose preparatory works commenced in the mid-January, is carried out according to the plan. Those are very complex works and they represent a challenge for both the investor and the contractor “Aquamont Service”, the company selected by the tender procedure. Damage to quay structures in Bar port was recorded in the 90’s and their rehabilitation has been delayed for more than two decades. In 2016, damage was recorded in detail. The main project has been completed and a building permit has been obtained. Special attention has been paid to environmental impact assessment, occupational health and safety and fire protection. In addition

Archive
logo.png

Address                                

Ulica barskih logoraša 2
85 000 Bar, Montenegro

Tel. + 382 30 301 100

fax. + 382 30 301 105

  • Grey Facebook Icon
  • Grey LinkedIn Icon
  • Grey YouTube Icon

design by J.Pirovic