top of page

SANACIJA OBALNIH KONSTRUKCIJA ODVIJA SE PREMA PLANU

Sanacija konstrukcije južne obale gata 1 u Port of Adria, čiji su prirpemni radovi počeli sredinom januara, realizuju se po planu. U pitanju je kompleksan i veoma složen posao koji predstavlja izazov kako za investitora tako i za izvođača, kompaniju „Aqamont Service“ koja je izabrana tenderskom procedurom. Oštećenja obalnih konstrukcija u barskoj luci evidentirana su devedesetih godina i njihova sanacija odlagana je više od dvije decenije. U 2016. godini detaljno su snimljena oštećenja, urađen je glavni projekat i pribavljena građevinska dozvola. Posebna pažnja posvećena je procjeni uticaja na životnu sredinu, zaštiti zdravlja zaposlenih, zaštiti na radu, i zaštiti od požara.


Pored činjenice da je ovo najveća i ujedno posljednja investicija iz Ugovora o koncesiji važno je naglasiti da je sam projekat sanacije vrlo specifičan, pošto se radovi izvode ispod konstrukcije gata na visećim skelama u sekcijama od 90 m dužine kako bi se omogućio nesmetani rad, pretovar brodova.


Investitor AD Port of Adria angažovao je stalni stručni nadzor. Konstantno se vrši ispitivanje kvaliteta materijala i kvaliteta ugradnje uz prisustvo i angažovanje odgovornog projektanta sanacije. Tokom izvođenja radova poseban akcenat stavljen je na bezbjednost radnika i korisnika lučkih usluga. Radovi koji se sada izvode produžiće vijek trajanja ovom lučkom objektu za ne manje od 30 godina.

Tags:

Archive
Search By Tags
logo_edited.png
bottom of page