AD PORT OF ADRIA DOBILA ISPS SERTIFIKAT

AD “Port of Adria” je u maju 2018. godine dobila ISPS sertifikat odnosno Izjavu o usklađenosti luke sa međunarodnim bezbjedonosnim standardima. Uslovi za dobijanje ISPS sertifikata propisani su Međunarodnim pravilnikom o bezbjedonosnoj zaštiti brodova i lučkih postrojenja (ISPS kodom). ISPS sertifikacijom, Port of Adria je zvanično svrstana u red međunarodno bezbjedonosno priznatih luka. Pod ovim sertifikatom se ne smatra samo formalno dobijanje Izjave o usklađenosti luke, već je inspekcijom organa Ministarstva saobraćaja i pomorstva potvđena implementacija Plana bezbjedonosne zaštite luke i na terenu. Cilj AD “Port of Adria” i većinskog vlasnika Global Ports Holdinga je da strogo poštuje pr

PULLMANTUR’S CRUISER HORIZON IN BAR

Tourism Organization of Bar in cooperation with the company Port of Adria JSC Bar, the agency Boka Adriatic and Tourism and Creative Industry Cluster of Bar, has organized the official welcome for the cruiser "Horizon" (owned by the Spanish company Pullmantur) which is for the first time in Bar. Cruiser with 612 crew has brought 1,352 passengers, mostly from the Spanish speaking area. Rumija folk dance group’s performance was greatly appreciated by all tourists and part of passengers joined in during performance of folk Montenegrin dance. It is interesting that cruise tourists were well prepared and asked for concrete information on visiting the most important cultural and historical monumen

PULMANTUROV KRUZER HORIZON U BARU

Turistička organizacija je u saradnji s kompanijom AD “Port of Adria” Bar , agencijom “Boka Adriatic” i Klasterom turizma i kreativne industrije Bar, organizovala svečani doček kruzera “Horizon” španske kompanije Pullmantur, koji je prvi put uplovio u Bar. Kruzer sa 612 članova je doveo 1.352 putnika, većinom sa španskog govornog područja. Za sve goste FA “Rumija” je izveo prigodan program, koji je naišao na veliko oduševljenje svih turista, a jedan dio im se pridružio da zajedno odigra crnogorsko kolo. Ono što je interersantno jeste da su turisti sa kruzera bili dobro pripremljeni i tražili su konkretne informacije o posjeti najznačajnijim kulturno istoriskim spomenicima ali i da probaju t

INTERVIEW FOR PORTAL PLUTONLOGISTICS

“The desire and one of our plans is for Port of Adria and Bar port to become a hub which shall be used as a central destination for trucks transporting goods between Western Europe and Turkey. We live in a technological era, so the boundaries are virtual. Inevitably, our development strategy is based on cooperation with both local and international companies through the implementation of projects of common importance and interest. Certainly, the focus must be and is on our own human resources which adds value to the services we provide. Port of Adria is absolutely committed to the work and monitoring of all current logistics trends. We are at disposal to all clients in order to better posi

INTERVJU ZA PORTAL PLUTONLOGISTICS

“Želja i jedan od planova nam je da „Port of Adria“ i barska luka budu čvorište koje će se koristiti kao središnja destinacija kamiona koji putuju između Zapadne Evrope i Turske. Živimo u tehnološkoj eri tako da su granice samo prividne. Neminovno je da se i naša strategija razvoja zasniva na saradnji kako sa lokalnim tako i međunarodnim kompanijama kroz realizaciju projekata od zajedničkog značaja i interesa. Svakako fokus mora biti i jeste na sopstvenim ljuduskim resursima koji daju dodatnu vrednost usluzi koju pružamo. „Port of Adria“ je apsolutno posvećena radu i praćenju svih aktuelnih trendova u logistici. Na raspolaganju smo svim klijentima kako bi se zajedno bolje pozicionirali na tr

Predstavnici Makedonsko-turske privredne komore u posjeti AD Port of Adria

Predstavnici Makedonsko-turske privredne komore (MATTO) boravili su u trodnevnoj posjeti Crnoj Gori, sa ciljem upoznavanja sa ekonomskim potencijalima, investicionom klimom i konkretnim mogućnostima za ulaganja. Imajući u vidu značaj barske luke za razvoj Crne Gore, kao strateške tačke koja se nalazi na Putu svile, a koja je infrastrukturno dobro povezana sa stanovišta drumskog i željezničkog saobraćaja delegacija je posjetila i kompaniju AD Port of Adria. Delegaciju privrednika primio je Izvršni direktor Kompanije, gospodin Sedat Kara sa svojim saradnicima koji je održao kratku kompanijsku prezentaciju, putem koje su predstavnici iz Makedonije detaljno informisani o ostvarenim rezultatima,

Representatives of the Macedonian-Turkish Chamber of Commerce visited Port of Adria JSC

Representatives of the Macedonian-Turkish Chamber of Commerce (MATTO) were in three-day visit to Montenegro with the aim to gain comprehensive overview of economic potentials, investment climate and concrete investment opportunities. Having in mind the significance of Bar port for development of Montenegro, being the strategic point on the Silk Road which is structurally well connected in terms of roads and railways, the delegation has visited Port of Adria JSC. Businessmen delegation was welcomed by the Company CEO, Mr. Sedat Kara and his associates who held a short Company presentation, informing the representatives from Macedonia in detail about achieved results, completed and planned inv

3RD  CRUISE SEASON STARTED IN BAR

For the purpose of promoting the offer of town of Bar, Tourism organization of Bar together with Port of Adria JSC Bar organized a ceremonial reception of the first cruise ship "Marella Celebration" this year on 01.06.2018. Passengers were welcomed by folk dance group "Jedinstvo" and Economic and Catering High School students with traditional Montenegrin specialties. At “Zero point”, Tourist Organization Bar Information desk was set up, providing tourists with the information, town maps as well as fliers and brochures. Local offer was presented on King Nikola’s promenade, coordinated by Mrs. Olja Fatić, President of the Tourism and Creative Industry Bar, under the auspices of Tourism Organiz

Počela je treća po redu kruzing sezona u Baru

Turistička organizacija Bar u cilju promocije ponude grada Bara zajedno sa kompanijom AD “Port of Adria” je u petak, 01.06.2018.godine organizovala svečani doček prvog kruzera “Marella Celebration” za ovu godinu. Za sve goste je bio upriličen program na kojem je nastupilo KUD “Jedinstvo” a učenici Srednje ekonomsko-ugostiteljske škole su ih dočekali sa tradicionalnim crnogorskim specijalitetima. U blizini “Nultog kilometra“ bio je postavljen i info pult Turističke organizacije Bar na kojem su turisti mogli dobiti informacije, mape grada kao i propagandni materijal. Na šetalištu Kralja Nikole organizovana je i lokalna ponuda uz koordinaciju gospođe Olje Fatić, Predsjednice Klastera turizma i

Archive
logo.png

Address                                

Ulica barskih logoraša 2
85 000 Bar, Montenegro

Tel. + 382 30 301 100

fax. + 382 30 301 105

  • Grey Facebook Icon
  • Grey LinkedIn Icon
  • Grey YouTube Icon

design by J.Pirovic