TOGETHER FOR COMMUNITY - PORT OF ADRIA & MSC BELGRADE

Through the joint humanitarian action of Port of Adria JSC and Mediterranean shipping company - MSC LLC. Belgrade, bottled water was donated to general hospitals throughout Montenegro: Bar, Brezovik, Niksic, Podgorica, Risan and Cetinje. By giving an example of a successful long-standing partnership and responsible business, the activity is organized to support and benefit the community. Port of Adria JSC vision of success is based on socially responsible business, creating value as well as building long-term and stable relationships with the community. This is the path leading to the balance between economic and social development and represents duty of all economic entities. By donating, w

ZAJEDNO ZA DRUŠTVO - PORT OF ADRIA I MSC BEOGRAD

Zajedničkom humanitarnom akcijom ''AD Port of Adria'' i ''Mediteranska brodarska kompanija - MSC D.o.o. Beograd'', donirana je flaširana voda opštim bolnicama širom Crne Gore: Bar, Brezovik, Nikšić, Podgorica, Risan i Cetinje. Dajući primjer uspješnog dugogodišnjeg partnerstva i odgovornih privrednika, akcija je organizovana u cilju podrške i dobrobiti zajednice. Vizija uspjeha ''AD Port of Adria'' temelji se na društveno odgovornom poslovanju, kreiranju vrijednosti kao i izgradnji dugoročnih i stabilnih odnosa sa zajednicom. To je put koji vodi ka ravnoteži između ekonomskog i društvenog razvoja i dužnost je svih privrednih subjekata. Darivanjem doprinosimo boljoj i ljepšoj budućnosti naše

PORT OF ADRIA WELCOMED ‘MSC AMERICA’

216 meters long and 32.2 meters wide, MSC America is the first vessel of its class to sail into Bar’s waters marking the beginning of a new era. Due to expanded capacities achieved through significant investments in vertical equipment, Port of Adria JSC is able to service the largest container vessel in history of the port, with satisfaction and successful collaboration with partners and clients.

PORT OF ADRIA DOČEKALA ‘MSC AMERICA’

Sa dužinom od 216 metara i širinom od 32.2 metara, MSC America je prvi brod u svojoj klasi koji je uplovio u barski akvatorijum, označavajući početak nove ere. Zahvaljujući proširenim kapacitetima kroz značajna ulaganja u vertikalnu mehanizaciju ‘’Port of Adria AD’’ je u mogućnosti da servisira najveći kontejnerski brod u istoriji luke, uz zadovoljstvo i uspješnu saradnju sa partnerima i klijentima.

KLJUČNI ENERGETSKI PROJEKAT

Podmorski energetski kabal između Crne Gore i Italije je projekat koji prevazilazi granice Crne Gore i uvršten je na zvanične liste projekata od značaja za Evropsku uniju i Energetsku zajednicu. Crna Gora će biti u središtu energetskih tokova povezujući se sa energetskim sistemom Italije i Zapadne Evrope, čime će postati energetska spona Zapadnog Balkana sa Evropskom unijom (EU). Čast nam je i zadovoljstvo što je Port of Adria integralni dio ovog izuzetno važnog projekta. Prvi brod sa opremom za ovaj ključni projekat uplovio je u Port of Adria 8. avgusta 2016. godine, gdje je uspješno iskrcano 9 koturova sa kablovima i dodatna oprema, dok je pozitivan trend nastavljen na pouzdan način 2017.

THE MILESTONE ENERGY PROJECT

Submarine power cable between Montenegro and Italy is a project that goes beyond borders of Montenegro, and is listed on the official list of projects of importance for the European Union and the Energy Community. Connecting itself with the energy system of Italy and Western Europe, Montenegro will be at the centre of energy flows and will therefore become the energy link of the Western Balkans with the European Union (EU). We are pleased and honoured that Port of Adria has been integral part of this extremely important project. First vessel with equipment for this milestone project sailed in Port of Adria on August 8th 2016, where 9 cable drums and additional equipment were successfully unl

Archive
logo.png

Address                                

Ulica barskih logoraša 2
85 000 Bar, Montenegro

Tel. + 382 30 301 100

fax. + 382 30 301 105

  • Grey Facebook Icon
  • Grey LinkedIn Icon
  • Grey YouTube Icon

design by J.Pirovic