Bar Cruise Port presented on Adriatic Sea Forum 2017

Representatives of Port of Adria Mr.Sedat Kara, CEO, Mrs.Melisa Katana, CEO Assistant and Tanja Novovic, Cruise Activities Coordinator attended the 3rd Adriatic Sea Forum held in Budva on 27th and 28th April 2017. Forum was organized by Risposto Turismo in partnership with National Tourism Organization Montenegro, Ministry of sustainable development and tourism and Coastal Zone of Montenegro and was sponsored by Global Ports Holding. On the opening day of the Forum, a discussion on planning cruise routes in the Adriatic between Carla Salvado - Director of Cruise Marketing of Global Ports Holding and Michel Nestour - Vice President of Global Port & Destination Development Euromed Carnival Cor

Bar kruzing luka predstavljena na Adriatic Sea Forumu 2017

Predstavnici Port of Adria gospodin Sedat Kara, izvršni direktor, gospođa Melisa Katana, asistent izvršnog direktora i gospođa Tanja Novović, koordinator kruzing aktivnosti posjetili su 3. Adriatic Sea Forum koji se održao u Budvi 27-28 Aprila 2017.godine. Forum je organizovan od strane Risposta Turisma u partnerstvu sa Nacionalnom Turističkom organizacijom Crne Gore, Ministarstvom održivog razvoja i turizma i Morskim dobrom Crne Gore uz sponzorstvo Global Ports Holdinga. Prvog dana Foruma organizovana je diskusija o planiranju ruta za krstarenje na Jadranu između Carle Salvadó, direktorke kruzing marketinga Global Ports Holding-a i Michel Nestour, Potpredsjednika Global Port & Destination D

Port of Adria accepted a ship of German company Phoneix Reisen for the first time

On April 27th , Company Port of Adria JSC Bar accepted cruise ship "Albatros" for the first time. The ship "Albatros", owned by German company Phoneix Reisen, brought 756 passengers and 355 crew members in the town of Bar. Bar Tourism Organization organized a traditional welcome for German visitors with priganice- frites, brandy called rakija, wine and honey, together with members of the folk group "Jedinstvo" and pupils of Secondary school for economics and hospitality this time again. In honor of the first ship’s arrival, ceremonial exchange of plaques was organized on board of the ship by representatives of company Port of Adria and of ship agent Boka Adriatic Bijela, which was an interm

U AD “Port of Adria” prihvaćen po prvi put brod njemačke kompanije Phoneix Reisen

Kompanija AD „Port of Adria” po prvi put prihvatila brod „Albatros“ 27.04.2017. Brod „Albatros“ u vlasništvu njemačke kompanije Phoneix Reisen u grad Bar doveo je 756 putnika i 355 članova posade. I ovog puta, za njemačke posjetioce, Turistička organizacija Bar organizovala je tradicionalni doček uz priganice, rakiju, vino i med zajedno sa članovima KUD-a „Jedinstvo“ i đacima srednje ekonomsko-ugostiteljske škole. U čast prvog uplovljenja na brodu je organizovana i svečana razmjena plaketa od strane predstavnika kompanije AD „Port of Adria“, kao i predstavnika agenta broda Boka Adriatic Bijela čijim posredstvom je i uplovio njemački brod. Oko 200 njemačkih turista je išlo na ekskurzije koje

Obuka studenata Pomorskog fakulteta Kotor u luci Port of Adria Bar

Obavještavaju se studenti Pomorskog fakulteta Kotor da imaju mogućnost učestvovanja u programu obuke iz kruzing aktivnosti, a koji će biti realizovan u luci Port of Adria Bar prema sljedećem rasporedu dolazaka brodova: 18.04.2017. 07.00h – 20.00h (već su odabrani studenti) 27.04.2017. 07.00h – 12.00h 07.06.2017. 08.00h – 18.00h 05.07.2017. 08.00h – 18.00h 02.08.2017. 08.00h – 18.00h 30.08.2017. 08.00h – 18.00h 27.09.2017. 08.00h – 18.00h 25.10.2017. 08.00h – 18.00h Za svaki dolazak kruzera biće selektovana dva studenta Pomorskog fakulteta Kotor, te je potrebno da zainteresovani studenti prilože sljedeća dokumeta : CV sa brojem telefona i e-mail adresom, kop

Saradnja Pomorskog fakulteta Kotor i luke Port of Adria Bar

Pomorski Fakultet Kotor su posjetili predstavnici luke Port of Adria iz Bara u sastavu: gospođa Tanja Novović, koordinator kruzing aktivnosti, gospodin Kerem Demrihan, zamjenik direktora Sektora operative i gospodin Miroslav Radoman, PFSO. Ovim povodom razmatrane su mogućnosti realizacije zajedničkih projekata u domenu razvoja komercijalnih, operativnih, sigurnosnih i ekoloških aspekata lučkog poslovanja. Poseban akcenat je bio na organizaciji obuke naših studenta, a naročito iz domena kruzing aktivnosti. Zaključeno je da Pomorski Fakultet Kotor i kompanija Port of Adria u budućem periodu imaju zajedničke ciljeve, te da će saradnja biti intenzivirana na obostrano zadovoljstvo. http

Cooperation of Maritime Faculty Kotor and Port of Adria JSC Bar

On 12th April 2017, representatives of port Port of Adria JSC Bar Mrs. Tanja Novovic, cruise activities coordinator, Mr. Kerem Demirhan, Deputy operations director, and Mr. Miroslav Radoman, PFSO visited Maritime Faculty Kotor. Possibilities of realization of common projects from the domain of commercial, operations, security and ecological aspects of port business were considered on this occasion. Special emphasis was put on training our students, especially from domain of cruise activities. It was concluded that Maritime Faculty Kotor and company Port of Adria JSC Bar have common goals in the future period, and that cooperation will be intensified on mutual satisfaction. http://www.pfkot

Training of students from Maritime Faculty Kotor in the port Port of Adria Bar

Students of Maritime Faculty Kotor are informed on the possibility of participation in training programme from cruise activities which will be held by Port of Adria JSC Bar as per the following schedule of ship arrivals: 18.04.2017. 07.00h – 20.00h (students have already been chosen) 27.04.2017. 07.00h – 12.00h 07.06.2017. 08.00h – 18.00h 05.07.2017. 08.00h – 18.00h 02.08.2017. 08.00h – 18.00h 30.08.2017. 08.00h – 18.00h 27.09.2017. 08.00h – 18.00h 25.10.2017. 08.00h – 18.00h For each cruise ship arrival, two students from Maritime Faculty Kotor will be selected, so interested students need to submit the following documents: CV with phone number and e-mail add

Port of Adria the winner of the Brand Leader Award

TIL 2017 is the largest regional conference that has brought together this year over 400 participants representatives of relevant government institutions and professional associations from South Eastern Europe and Danube region, international experts in freight forwarding, transportation and logistics, educational institutions, media and other major participants in the market of transport and logistics. The company had its own stand at the conference and Port of Adria Team took part in organized B2B meetings where they met with representatives of major import / export and logistics companies from the region. At the official ceremony within the 4th Business Conference “Transport & Logistics o

Port of Adria dobitnik Brand Leader nagrade

TILL je najveća regionalna konferencija koja je i ove godine okupila preko 400 učesnika predstavnika relevantnih državnih institucija i strukovnih udruženja iz Jugoistočne Evrope i Dunavskog regiona, međunarodnih stručnjaka u špediciji, transportu i logistici, obrazovnih institucija, medija i drugih najznačajnijih učesnika na tržištu transporta i logistike. Kompanija je imala i svoj štand na konferenciji, a Port of Adria tim uzeo je učešće i na organizovanim b2b sastancima gdje se susreo sa predstavnicima najznačajnijih uvozno/ izvoznih i logističkih kompanija iz regiona. Na svečanosti u okviru četvrte Biznis konferencije „Transport i logistika Jugoistočne Evrope i Dunavskog regiona - TIL 20

Port of Adria in TV program “Dnevnica”

Company Port of Adria JSC Bar accepted the invitation of „Ideas Factory“ Production from Podgorica to participate in the program called „Dnevnica (Daily Fee)“ shooting that is on air every Wednesday on TV Vijesti. „Dnevnica“ is one of the most popular TV programs in Montenegro and has humanitarian purpose. It is a winner of Iskra award for philantropy. In the past two years, it managed to help over 50 families and individulas who live in difficult conditions. Program concept is always the same. In this specific case, Goran Pejović Gula, famous musician from Bar, was the main protagonist of the program and he worked on different job positions in order to collect aid for 6 children from fami

Port of Adria u TV Emisiji “Dnevnica”

Kompanija AD “Port of Adria” Bar se odazvala pozivu produkcijske kuće “Fabrika ideja” iz Podgorice povodom učešća na snimanju emisije “Dnevnica” koja se emituje svake srijede na TV Vijesti. “Dnevnica” je jedna od najgledanijih emisija u Crnoj Gori i humanitarnog je karaktera. Dobitnik je nagrade Iskra za filantropiju. U poslednje dvije godine uspjela je da pomogne preko pedesetak porodica i pojedinaca koji žive u teškim uslovima. Koncept emisije je uvijek isti. U ovom slučaju, akter emisije bio je Goran Pejović Gula poznati muzičar iz Bara koji je radio na različitim poslovima kako bi prikupio pomoć za šestoro djece Đukić koji žive sa babom u uslovima nedostojnim čovjeka danas. Muzičar je o

Javna licitacija

AD"PORT OF ADRIA" - BAR oglašava prodaju starog željeza i sekundarnih sirovina putem JAVNE LICITACIJE

Cruise season in Bar opening

French mini cruiser "La Belle de l'Adriatique", belonging to shipping company "CROISIMER 'sailed in Port of Adria on 18th April. With the arrival of this ship and the plaques exchange, the second cruise season was officially opened in Bar. In cooperation with the Tourist Organization Bar, cruise ship tourists were welcomed by members of folk group “Jedinstvo” and pupils of the High school for economy and hospitality, dressed in national costumes, offering traditional Montenegrin dishes: Montenegrin brandy, fritters, honey and wine. Municipality of Bar, company Port of Adria and agency Barska plovidba representatives attended the event. During this period, Port of Adria hosted representat

Otvorena kruzing sezona u Baru

Francuski mini kruzer „La Belle d l’Adriatique“, brodske kompanije „CroisiMer“ uplovio je 18 Aprila u Port of Adria. Dolaskom ovog broda i razmjenom plaketa i zvanično je otvorena druga kruzing sezona u Baru. U saradnji sa Turističkom organizacijom Bar, kruzer turiste su dočekali članovi Kulturno umjetičkog društva “Jedinstvo” i učenici Srednje ekonomsko-ugostiteljske škole obučeni u narodnim nošnjama, nudeći im tradicionalne crnogorske specijalitete: crnogorsku lozu, priganice, med i vino. Događaju su prisustvovali i predstavnici Opštine Bar, kompanije Port of Adria i agencije Barska plovidba, čijim je posredstvom brod i uplovio. Port of Adria je u tom periodu ugostila i predstavnike špan

Archive
logo.png

Address                                

Ulica barskih logoraša 2
85 000 Bar, Montenegro

Tel. + 382 30 301 100

fax. + 382 30 301 105

  • Grey Facebook Icon
  • Grey LinkedIn Icon
  • Grey YouTube Icon

design by J.Pirovic