CRUISE SEASON 2017 IN BAR CLOSED

On the occasion of the closing of the successful cruise season 2017 and acceptance of ninth cruiser Thomson Spirit, on Wednesday, 25.10.2017 in the main administration building of Port of Adria, a working meeting was held, which, beside representatives of Port of Adria, also Ms. Željka Radak Kukavičić, Director of the National Tourist Organization, Zoran Srzentić, President of the Municipality of Bar, Ms. Snežana Karanikić, from the Tourist Organization Bar, Mr. Mihailo Vukić, the owner of Allegra Montenegro agency and Mrs. Olja Fatić, representative of local exhibitors, attended. Activities carried out until now with the aim of promoting Bar as a cruising destination, impression of cruis

ZATVORENA KRUZING SEZONA 2017 U BARU

Povodom zatvaranja uspješne kruzing sezone 2017 i prihvata devetog kruzera Thomson Spirit u srijedu 25.10.2017.godine u prostorijama Upravne zgrade kompanije Port of Adria, održan je radni sastanak kojem su, pored predstavnika Port of Adria AD, prisustvovali: gospođa Željka Radak Kukavičić, direktorica Nacionalne Turističke organizacije, dr Zoran Srzentić, predsjednik Opštine Bar, gospođa Snežana Karanikić, iz Turističke organizacije Bar, gospodin Mihailo Vukić, vlasnik agencije Allegra Montenegro i gospođa Olja Fatić, predstavnica lokalnih izlagača. Na sastanku su prezentovane aktivnosti do sada preduzete sa ciljem promovisanja Bara kao kruzing destinacije, impresije posjetilaca sa kruzera

PRVI PUT U ISTORIJI LUKE PRETOVAR DVA KONTEJNERSKA BRODA  SA DVA KONTEJNERSKA KRANA

Višestruka ulaganja kompanije AD “Port of Adria” daju željene rezultate. U ponedjeljak, 09.10.2017. godine, na Gatu 1 su istovremeno vezani i opsluženi kontejnerski brodovi M/V Max Ventura i M/V E.R. Wellington. Nabavkom novog Liebherr STSG krana (model P137), zajedno sa postojećim kranom i svim ostalim pratećim investicijama kao što su horizontalna oprema, novi terminalski softver, razvoj ljudskih resursa, AD “Port of Adria” je sada u mogućnosti da simultano i uspješno pretovari kontejnere sa oba broda. Brodovi su istovremeno servisirani, svaki brod sa jednim kontejnerskim kranom, uz kontinuiranu podršku Gottwald HMK 260 E - univerzalne pokretne dizalice, pružajući kvalitetnu, produktivnu i

FIRST TIME IN PORT HISTORY UNLOADING OF TWO CONTAINER SHIPS WITH TWO CONTAINER CRANES

Port of Adria’s multiple investments in the company are delivering the desired results. On Monday 09.10.2017, on Pier 1, two container ships M/V Max Ventura and M/V E.R. Wellington were berthed and serviced at same time. With acquisition of new Liebherr STSG crane (model P137), together with the existing crane and all other supporting investments such as horizontal equipment, new terminal operating software, human resources development, Port of Adria is able to simultaneously and successfully unload containers from both ships. Ships were serviced at the same time, each ship by one container crane, with continuous support of Gottwald HMK 260 E - universal mobile crane, providing quality, pro

Port of Adria in the Morning program TV Corona

Port of Adria was pleased to accept invitation of TV Corona for taking part in the Morning show on the occasion eighth ship "Thomson Spirit" arrival and Handcraft Fair organization. Our Cruise Activities Coordinator Tanja Novovic spoke about cooperation with the Business Start Up Center from Bar regarding the Fair organization and exhibitors impressions, Global Ports Holding, majority owner, promotional activities and development plans, with gratitude to all those contributing to cruise tourism development in the city of Bar. Have a look!

O Port of Adria u Jutarnjem programu  TV Corona

Port of Adria se sa zadovoljstvom odazvala pozivu TV Corona za gostovanje u Jutarnjem programu povodom uplovljenja osmog broda “Thomson Spirit” i organizacije Sajma ručnih radinosti. Naša Tanja Novović, koordinatorka kruz aktivnosti u PoA, govorila je o saradnji sa Biznis Start Up Centrom iz Bara povodom organizovanja Sajma i impresijama izlagača, promotivnim aktivnostima većinskog vlasnika Global Ports Holdinga i razvojnim planovima, uz zahvalnost svima onima koji doprinose razvoju kruzing turizma u gradu Baru. Pogledajte!

Archive
logo.png

Address                                

Ulica barskih logoraša 2
85 000 Bar, Montenegro

Tel. + 382 30 301 100

fax. + 382 30 301 105

  • Grey Facebook Icon
  • Grey LinkedIn Icon
  • Grey YouTube Icon

design by J.Pirovic