top of page

ZATVORENA KRUZING SEZONA 2017 U BARU

Povodom zatvaranja uspješne kruzing sezone 2017 i prihvata devetog kruzera Thomson Spirit u srijedu 25.10.2017.godine u prostorijama Upravne zgrade kompanije Port of Adria, održan je radni sastanak kojem su, pored predstavnika Port of Adria AD, prisustvovali: gospođa Željka Radak Kukavičić, direktorica Nacionalne Turističke organizacije, dr Zoran Srzentić, predsjednik Opštine Bar, gospođa Snežana Karanikić, iz Turističke organizacije Bar, gospodin Mihailo Vukić, vlasnik agencije Allegra Montenegro i gospođa Olja Fatić, predstavnica lokalnih izlagača.


Na sastanku su prezentovane aktivnosti do sada preduzete sa ciljem promovisanja Bara kao kruzing destinacije, impresije posjetilaca sa kruzera na osnovu sprovedenih anketa, te dalji razvojni planovi kompanije Port of Adria i njenog većinskog vlasnika Global Ports Holdinga, u ovoj oblasti. Značajna pažnja posvećena je razmatranju identifikovanih problema i izazova sa kojima se susreću svi učesnici u lancu prihvata kruzera. Zaključeno je da Bar ima odličnu geografsku poziciju i sve preduslove da postane prestižna destinacija za prihvat kruz brodova u Jadranu. Da bi se to postiglo, neophodno je animirati sve učesnike u lancu prihvata kruzera i pobuditi interes za kreiranje atraktivne lokalne ponude (od usluga prevoza, turističkih vodiča, do autentičnih domaćih proizvoda – suvenira i hrane). U tom cilju, biće formiran operativni tim za pripremu i praćenje kruz sezone, sa ciljem daljeg unapređenja atraktivnosti Bara i kreiranja lokalne ponude kako bi se povećala potrošnja posjetilaca sa kruzeraNakon završetka radnog sastanka, učesnici su obišli izlagače “Karavana domaćih i organskih proizvoda”, koji su se sa svojom ponudom predstavili na šetalištu “Kralja Nikole”. Port of Adria je organizovala Karavan u saradnji sa Ministarstvom poljoprivrede i ruralnog razvoja i Klasterom “Probaj domaće”.


Kompanija nastoji aktivnom ulogom i kreativnim inicijativama dodatno pobuditi interes različitih učesnika za ulaganje u konkretne razvojne projekte, a sve u funkciji stvaranja cjelovitog turističkog lanca.


Prema do sada izvršenim rezervacijama, Bar će u 2018. godini posjetiti 16 brodova tri različite kruzing kompanije, koji će dovesti oko 25.500 putnika. U Jadransku regiju godišnje uplovi oko 3.500 kruzera koji dovedu skoro 5 miliona posjetilaca, a tri najveće luke trenutno su Venecija, Dubrovnik i Kotor koje obiđe njih čak 60%.


Tags:

Archive
Search By Tags
logo_edited.png
bottom of page