top of page

PRVI PUT U ISTORIJI LUKE PRETOVAR DVA KONTEJNERSKA BRODA  SA DVA KONTEJNERSKA KRANA

Višestruka ulaganja kompanije AD “Port of Adria” daju željene rezultate. U ponedjeljak, 09.10.2017. godine, na Gatu 1 su istovremeno vezani i opsluženi kontejnerski brodovi M/V Max Ventura i M/V E.R. Wellington.


Nabavkom novog Liebherr STSG krana (model P137), zajedno sa postojećim kranom i svim ostalim pratećim investicijama kao što su horizontalna oprema, novi terminalski softver, razvoj ljudskih resursa, AD “Port of Adria” je sada u mogućnosti da simultano i uspješno pretovari kontejnere sa oba broda.


Brodovi su istovremeno servisirani, svaki brod sa jednim kontejnerskim kranom, uz kontinuiranu podršku Gottwald HMK 260 E - univerzalne pokretne dizalice, pružajući kvalitetnu, produktivnu i efikasnu uslugu našim partnerima.


Kompanija Port of Adria, uz podršku Global Ports Holdinga, nastoji da se taj kontinuitet promjena i inovacija nastavi u svim aspektima svog poslovanja.


Tags:

Archive
Search By Tags
logo_edited.png
bottom of page