top of page

Saradnja Pomorskog fakulteta Kotor i luke Port of Adria Bar

Pomorski Fakultet Kotor su posjetili predstavnici luke Port of Adria iz Bara u sastavu: gospođa Tanja Novović, koordinator kruzing aktivnosti, gospodin Kerem Demrihan, zamjenik direktora Sektora operative i gospodin Miroslav Radoman, PFSO. Ovim povodom razmatrane su mogućnosti realizacije zajedničkih projekata u domenu razvoja komercijalnih, operativnih, sigurnosnih i ekoloških aspekata lučkog poslovanja. Poseban akcenat je bio na organizaciji obuke naših studenta, a naročito iz domena kruzing aktivnosti. Zaključeno je da Pomorski Fakultet Kotor i kompanija Port of Adria u budućem periodu imaju zajedničke ciljeve, te da će saradnja biti intenzivirana na obostrano zadovoljstvo.

http://www.pfkotor.ac.me/media/aktuelnosti/vijesti/saradnja-pomorskog-fakulteta-kotor-i-luke-port-of-adria-bar

Tags:

Archive
Search By Tags
logo_edited.png
bottom of page