top of page

POSLOVNA PREZENTACIJA AD PORT OF ADRIA U PK VOJVODINE

AD Port of Adria održala je 12.11.2015. u Novom Sadu kompanijsku prezentaciju “Put ka budućnosti” u saradnji sa PK Vojvodina. Sa željom jačanja postojećih veza i kreiranja novih, tim Port of Adria je uspješno prezentovao snage i potencijale naše kompanije sa ciljem da postanemo glavna luka regiona.

Savremenim pristupom upravljanja GPH razvija tehnologije i procese pretovara kontejnera i generalnog tereta sa ciljem integracije u multimodalne transportne lance.

Tags:

Archive
Search By Tags
logo_edited.png
bottom of page