top of page

GLAVNA KAPIJA AD PORT OF ADRIA

Koristimo priliku da vas pozdravimo i informišemo da od srijede 23.12.2015. glavna kapija Port of Adria je u funkciji.

Kompletan transport tereta na/sa područje Port of Adria će se obavljati isključivo preko glavne kapije.

Završetkom ovog projekta SIGURNOST I BEZBJEDNOST Port of Adria će biti podignuta na visoki nivo.

Postavljanjem sigurnosne ograde i sistema video nadzora sa 62 kamere koje su u funkciji 24h, Port of Adria će imati kompletnu kontrolu nad koncesionim područjem.

Realizacijom ovog i budućih razvojnih projekta cilj nam je pružiti visoko kvalitetn

u uslugu i ispuniti zahtjeve partnera.

Tags:

Archive
Search By Tags
logo_edited.png
bottom of page