top of page

POSJETA PREDSTAVNIKA FAKUTLETA ZA POMORSTVO, Kotor

Port of Adria, kao član međunarodne lučke grupacije GPH, posvećene ulaganju u obrazovanje i razvoju preduzetničke kulture, još jednom iskazuje svoje interesovanje za nastavak saradnje između akademskih institucija i pomorske privrede.
Studenti sa Fakulteta za pomorstvo, treća godina osnovnih studija i specijalistickih studija na odsjeku za pomorski menadžment, posjetili su AD “Port of Adria”. Ovo je bila prilika da se shvate principi funkcionisanja modernih luka, sa posebnim osvrtom na dostupni kapacitet, konkurentne prednosti i buduće investicije. Kako su se složili svi učesnici, ovakve radne posjete su najbolji način da studenti steknu praktično znanje i nadograde akademsko.

Tags:

Archive
Search By Tags
logo_edited.png
bottom of page