top of page

PORT OF ADRIA OTVORILA PREDSTAVNIŠTVO U BEOGRADU

U skladu sa vizijom i poslovnom strategijom, kompanija Port of Adria je otvorila početkom godine predstavništvo u Beogradu, Srbija.


Predstavništvo AD Port of Adria Bar-Beograd je osnovano u cilju permanentog prisustva na tržištu, informisanja postojećih i potencijalnih partnera o razvojnim aktivnostima

kompanije i prilikama koje nudi prepoznajući Srbiju kao strateškog partnera.


Imajući u vidu značaj ovog tržišta glavni fokus kompanije je pružanje kvalitetnih usluga postojećim partnerima, privlačenje novih partnera odnosno usmjeravanje tereta na

robno-transportni pravac Bar.


Uz kontinuirano ulaganje u razvoj poslovanja, modernizaciju i nabavku nove opreme

zaista vjerujemo u pozicioniranje kompanije Port of Adria kao glavne luke u regionu.

Tags:

Archive
Search By Tags
logo_edited.png
bottom of page