top of page

CMA CGM / NAJAVA NOVA ADRINAF USLUGA

CMA CGM sa zadovoljstvom najavljuje uvođenje nove usluge INTRA MED: ADRIANAF SERVICE sa sledećim relacijama: Koper / Venecija / Rijeka / Bar / Malta / Skikda / Malta / Catania / Ancona / Koper


100% upravljanje CMA CGM s 3x1300 TEUS nominalnim.


Od 07/05/19 MALTA


Frekvencija: nedeljno, u Baru svakog petka


Osim vezivanja na CMA CGM, vez na Malti (vrijeme prevoza 1 dan), ova usluga nudi rješenja za otpremu za Skikdu, Alger (vrijeme prevoza 4 dana).
Tags:

Archive
Search By Tags
logo_edited.png
bottom of page